Smochinul roditor

Acest site a fost creat pentru a oferi gratuit tuturor munca de câ?iva ani a fratelui Constantin de la o m?n?stire din nordul Moldovei, care a recitat tot Noul Testament, Psaltirea, Plânsurile Sfântului Efrem Sirul, rug?ciuni ?i versuri duhovnice?ti.

În acest moment se afl? pe casete ?i a?teapt? s? fie trecute în format electronic o parte din Vie?ile sfin?ilor aranjate pe zillele calendaristice.

Acum pe site la sec?iunea Noul Testament se afl? doar Evangheliile în format audio, dar sper?m, cu ajutorul lui Dumnezeu s? public?m ?i celelalte c?r?i: Faptele Apostolilor ?i epistolele Sfin?ilor Apostoli împreun? cu Apocalipsa. Ele sunt deja înregistrate, trebuiesc doar verificate ?i aranjate.

P?rintele Constantin a promis c? va mai face ?i alte înregistr?ri, pe care de asemenea le vom posta aici.

Vocea p?rintelui este lini?titoarea iar lectura este pl?cut? ?i poate fi de mult folos sufletului.

Pute?i asculta ?i downloda toate fi?ierele mp3 de pe site în mod gratuit.

Titlu site-ului face referire la smochinul blestamat de Mântuitorul Hristos c? nu aduce roade. Smochinul roditor este pomul care d? roade dulci celor ce se apropie a?a cum cuvintele Sfintei Scripturi dau dulcea?? ?i lini?te inimii.

Slav? lui Dumnezeu pentru toate!

Dac? ave?i nel?muriri, sugestii ?i critici pute?i s? ne contacta?i la adresa de email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fericiti cei Prigoniti